OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 26.11.2021 05:53:41 

Vojenčina VÚ 3853 BRATISLAVA - Vajnory

2. mpr
2 mechanizovaný prapor
 
 
 
 
Veliteľ praporu  - mjr. Humeník
 Zást. veľ. prap.  -  mjr. Dobiáš
 Technik prap.     -  kpt. Čuvarský , mjr. Semerský
  Soc. veci           -  kpt. Valky 
 
 
 
 
 
 Veliteľ batérie     - por. Grnáč (prevelený)
                                 - por. Mikuš
 
   Zást. veľ. batérie  - nrtm. Vránek
   Výkonný práporčík - rtm. Horváth